ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ami vonatkozik a PROFIRENT Gépkölcsönző Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) webshopján kiválasztott alábbi szerződésekre:

·                  kiválasztott új árucikkek értékesítésére

·                  szervízszolgáltatásra

·                  eszközök kölcsönzésére továbbiakban: megrendelés

A megrendelésre jelen Általános Szerződési Feltételek ( továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján ( http://webshop.profirent.com) aldomainjein létrejött jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a weblapról. http://webshop.profirent.com/aszf.

 

1. / Szolgáltató adatai:

Név: PROFIRENT Gépkölcsönző Kft. székhely: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 275. ügyvezető igazgató: Dr. Antal Erzsébet

cégjegyzékszám: 01-09-161788

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-92560 adószám: 10662267-2-43

telefonszám: 286-2600

e-mail cím: profirent@profirent.hu weboldal

PROFIRENT Gépkölcsönző Kft. online ügyfélszolgálati idő:

hétfőtől-péntekig 7-15.30 szombat, vasárnap zárva

A szerződés nyelve magyar

Adatvédelmi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató elérhető a honlapon.

Tárhely szolgáltató:
WEBFORMANCE KFT.

info@webformance.hu

Székhely címe: 1097 Budapest, Óbester utca 13. 4/16. Iroda címe: 1134 Budapest, Tüzér utca 37. I. em.

+36 30 398 1927

Szolgáltató telephelyeinek felsorolását és elérhetőségét az ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

 

2. / Vonatkozó jogszabályok, ÁSZF hatálya:

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet. A hivatkozott jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Jelen ÁSZF 2016. január 1. napjával lép hatályba. Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú megváltoztatására jogosult. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják valamennyi szabályozás automatikus érvényességét.

A webshopba belépő felhasználó amennyiben nem fogadja el az ÁSZF-et akkor nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére és a szolgáltatás igénybevételére.

A webshop tartalmának letöltése, tárolása, feldolgozása csak a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával történhet.

 

3. / A megrendelés technikai feltételei:

 

3.1.  A felhasználó a weblapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy megismerte és elfogadja az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató feltételeit és az adatai kezeléséhez hozzájárulását adja.

3.2.  A megrendelés feltétele a regisztráció, amely elektronikusan adatlap kitöltésével történik, melynek elküldése a Szolgáltató weblapján történik. A felhasználó a regisztrációkor a valós adatait köteles megadni. Az adatok tartalmáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Hamis, vagy pontatlan adatok miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltató jogosult törölni a regisztrációt, ha a weboldal használatakor visszaélést észlel felhasználó részéről.

3.3.  Megrendelés előtt mindenképpen regisztrálni kell. A megadott e-mail címükre érkező un. regisztrációs e-mail-ben lévő linkre kattintva a regisztrációjukat aktiválni szükséges.

3.4.   Korábban regisztrált felhasználók e-mail címükkel és jelszavuk megadásával bejelentkezhetnek.

3.5.  A „regisztráció törlése” gombbal a felhasználó bármikor törölheti regisztrációját.

3.6.  A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat és járhat el. Jogi személy nevében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.

4. / A megrendelés folyamata:

4.1.  A regisztrációt követően a megrendelés megkezdhető. Felhasználó kiválasztja a terméket és darabszámmal „kosárba” helyezi. A „kosár” tartalma bármikor visszanézhető.

4.2.  További termék, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén a „tovább vásárolok” gombbal lehet a kosárba helyezni. A megrendelés lezárását megelőzően a kosár tartalma módosítható, a törlés „X” ikonra kattintva törölhető a kosár tartalma.

4.3.  Felhasználó kiválasztja az átvételi címet, melyek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza, majd a szállítási módot. Amennyiben nem saját hatáskörben történik a termék elszállítása, az elszállításról PDS futárszolgálat gondoskodik az alábbi árakon:

A részletes fuvarköltségeket a 2. számú melléklet részletezi.

4.4.  Fizetési mód kiválasztása:

Online fizetés az OTP oldalán keresztül történik, amelynek megvalósulásáról a vevő visszaigazoló e-mail-t kap.

Hitelkártyával történi fizetés kezelőcége az OTP Bank Nyrt. ( székhely: 1051. Budapest, Nádor u. 16., cégjegyzékszám. 01-10-041585)

A  fizetés  során  beírt adatokat kizárólag    fizetést kezelő cég kezeli és ezekre a pénzügyi szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései irányadóak.

4.5.  Felhasználó a „ megrendelés” gombra kattintva véglegesíti a megrendelését. A véglegesítés előtt még egyszer ellenőrizheti, módosíthatja a megadott adatokat, az előző fázisba visszaléphet és az adatbeviteli hibákat kijavíthatja.

4.6.  Szolgáltató automatikusan egy kézhezvétel megerősítését tartalmazó elektronikus levelet küld, amely visszaigazolása a rendelés beérkezésének, ez azonban nem jelenti a felhasználó ajánlatának elfogadását.

A rendelést követő maximum 48 órán belül visszaigazoló e-mail levelet küld felhasználónak a szolgáltató. A visszaigazoló e-mail levél tartalmazza a megrendelés számát, a megrendelő adatait, a megrendelt áruk és szolgáltatások megnevezését, mennyiségét, árát és a megrendelés végösszegét. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, a felhasználó mentesül ajánlati és szerződéses kötelezettsége alól. A visszaigazoló e-mail levéllel a szerződés létrejött úgy, mintha kereskedelmi forgalomban vásárolt áru, vagy igénybevett szolgáltatás szerződéses jogügylete lenne.

Amennyiben a felhasználó erre a visszaigazolásra 24 órán belül nem válaszol, úgy megrendelése a visszaigazolásban foglaltak szerint végleges.

5.  A megrendelés teljesítése

5.1 Általános teljesítési határidő raktáron lévő árú esetén a megrendeléstől számított 3 munkanap, előrendelhető árura 20 munkanap. Napi zárás hétfőtől-péntekig 15 óra.

5.2.  Ha a megrendelt és visszaigazolt terméket 3 munkanapig nem veszik át, akkor Szolgáltató a terméket felszabadítja a többi felhasználó számára.

5.3.  Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten, illetve 7 munkanapon belül nem beszerezhető, úgy szolgáltatónak visszaigazolási kötelezettsége nincsen, szerződés nem jön létre, amiről felhasználó értesítést kap. Az esetleges korábbi befizetések visszautalásra kerülnek haladéktalanul.

5.4.  A megrendelés és a visszaigazolás akkor tekinthető szolgáltató és felhasználó részére megérkezettnek, ha az számukra hozzáférhetővé válik. Szolgáltatót nem terheli felelősség azért , ha a visszaigazolás hibás e-mail cím, vagy az e-mail fiók tárhelyének telitettsége miatt nem érkezik meg a felhasználóhoz.

6.  Vételár és fizetési feltételek

6.1.  A weboldalon feltüntetett ár a termék ára, amely tartalmazza az ÁFA-t. Az ár nem tartalmazza a szállítás, beüzemelés és összeszerelés költéségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

6.2.  Akciós ár esetén a szolgáltató az akciós árról, és az akció időtartamáról részletes tájékoztatást ad honlapján.

6.3.  Fizetés az online megrendelés szerint történik.

6.4.  Készleten nem lévő, de rendelhető termék esetén előleget kell fizetni. Az előleg a megrendelés bruttó összegének százalékában van meghatározva 0-200.000,- Ft-ig 10%, 200.000,- Ft feletti megrendelés esetén 20 % a teljes megrendelésre.

Az előleg kifizetése történhet átutalással előlegbekérő alapján vagy a Szolgáltató telephelyén készpénzzel, vagy bankkártyával ahol felhasználó átveszi a terméket, illetve szolgáltató weboldalán keresztül.

6.5.  Szolgáltató a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

7. / Szállítás

7.1.  Helyszíni átvétel esetén ( Szolgáltató valamely telephelye) a felhasználó értesítést kap arról, mikor tudja átvenni az árut. A felhasználó köteles a rendelést az értesítéstől számított 3 munkanapon belül átvenni. Az átvételkor be kell mutatni a rendelés visszaigazolását, valamint a fényképes azonosító okmányt ( pl. útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány), jogi személy átvevő esetén a jogosultság igazolását.

7.2.  A termék szállítása a felhasználó igénye szerint a visszaigazolt megrendelésben kikötött feltételek szerint történik. A fuvarozás díját a webshop tartalmazza.

7.3.  Házhozszállítás esetén a felhasználó átvételkor ellenőrzi a terméket. Mennyiségi, vagy minőségi kifogás esetén a reklamációt a felhasználó a szállítónak jelenti, aki a terméket díjmentesen visszaszállítja, ha sérült vagy más terméket szállított ki. Ezt követően haladéktalanul felveszi szolgáltató a kapcsolatot felhasználóval és díjmentesen gondoskodik a megrendelt termék kiszállításáról.

8. / Fogyasztót megillető elállási jog

8.1.  Amennyiben fogyasztónak minősül a felhasználó elállási jog illeti meg a visszaigazolt szerződéstől - az ügyfélszolgálati telefonszámon, e-mail levélben e-mail címre, vagy személyesen Szolgáltató bármelyik telephelyén - indokolás nélkül 14 napon belül. Amennyiben a terméket leszállítják, annak visszaküldésével is kifejezheti elállási jogát. Szervízszolgáltatás, kölcsönzés igénybevétele esetén, amennyiben fogyasztó kifejezett kérésére a szolgáltatást 14 napon belül szolgáltató megkezdi, ebben az esetben felmondási jog illeti meg szolgáltatót.

8.2.  Az elállási jogát fogyasztó a termék adásvétele esetén a termék átvételekor, több termék adásvételekor, ha a termékek átvétele különböző időpontokban történik az utoljára szolgáltatott termék átvételétől számítva gyakorolhatja.

Több tételből, vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek, vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időn belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó, vagy az általa megjelölt a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kell számítani.

Szolgáltatás nyújtása esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja elállási jogát a fogyasztó.

A fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele között időszakban is.

8.3.  Elállás esetén a fogyasztó köteles a terméket az elállás közlését követő 14 napon belül visszaküldeni a szolgáltató bármely telephelyére, vagy a szolgáltató meghatalmazottjának visszaadni. A fogyasztó – a 11.§(2) bekezdésében foglalt eset kivételével – a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, más költség viselése nem terheli. A fogyasztó köteles megtéríteni a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést.

8.4.  A termék visszajuttatása az 1. számú melléklet szerinti telephelyekre történhet.

8.5.  Szolgáltató kötelezettségei elállás esetén:

Szolgáltató a tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által megfizetett összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben megfizetett költségeket is. A visszatérítés a fizetési móddal megegyező módon történik. Amennyiben a fogyasztó a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ a szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Adásvétel esetén a visszatérítés mindaddig visszatartható, amíg a fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy a vissza küldést kétséget kizáróan nem igazolta.

8.5.1.   Szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben a fogyasztó kifejezetten kéri tartós adathordozón a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a szerződés teljesítését, és a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót indoklás nélkül felmondási jog illeti meg a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül. Az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás ÁFA-val növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

8.6.  Elállási, vagy felmondási jogra való tájékoztatási kötelezettség elmulasztása

Abban az esetben, ha szolgáltató elmulasztja a fogyasztó tájékoztatását elállási és felmondási jogáról, annak határidejéről, ebben az esetben az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a szolgáltató megadta a tájékoztatást a fogyasztónak a határidő lejártát követően, de 12 hónapon belül, akkor az elállásra, vagy felmondásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.

8.7.  A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása

·                  a honlapon és a termék mellé csomagolt nyilatkozat minta felhasználásával

·                  erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolható

·                  szolgáltató internetes honlapján is biztosítja az elállási jog gyakorlását.

 

8.8.  Nem illeti meg a fogyasztót elállási és felmondási jog az alábbi esetekben:

·         a szolgáltatás teljesítését követően abban az esetben, ha a szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett kérésére előzetes beleegyezésével kezdte meg és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.,

·                    a fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére gyártott termékre állították elő, vagy amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.,

·              olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően vegyül más termékkel.,

·                  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.,

·              fuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetén, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot, vagy határidőt kötöttek ki.,

9.  Szavatosság, jótállás

9.1.  Szolgáltató szavatossági, jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014.(IV.29.) NGM. rendeletben foglaltak az irányadók.

1.  Kellékszavatosság
 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2.  Termékszavatosság
 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-   a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.  Jótállás
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. ( IX.22.) Kormányrendelet alapján a web shopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles. A jótállás időtartama 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az előzőekben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Ha a felhasználó nem minősül fogyasztónak, akkor kellékszavatossági igénye a teljesítéstől számított 1 év alatt elévül.

10.  A szolgáltató kárfelelőssége

10.1.   A szolgáltató feltételezi a felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét. A felhasználó tudomásul veszi, hogy böngészéssel és vásárlással kapcsolatos kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg maga gondoskodik a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

10.2.   Felhasználó részéről kártérítési követelésre nincs lehetőség kivéve a termékfelelősség körébe tatozó kártérítési igényeket, amennyiben az életet, a testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a szolgáltató részéről történő szándékos, vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésen alapul.

Kötelességszegés esetén a szolgáltató csak a szerződéseknél tipikus előrelátható károkért vállal felelősséget. A szolgáltató részéről megfelelő szerződésszerű telesítésnek minősül, amennyiben a termék a honlapon, vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatóhoz képest kedvezőbb előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

10.3.       A kiválasztott termék adatlapján a szolgáltató feltünteti a termék lényeges tulajdonságait, a használati utasítást azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat a felhasználó.

10.4.   A szolgáltató az általa forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatol. Amennyiben ezt a felhasználó nem kapja meg a termékkel együtt, akkor még a termék használata előtt jelezni szükséges az ügyfélszolgálatnak, aki azt haladéktalanul pótolja.

10.5.    Amennyiben a termék jótállás alá tartozik, akkor az esetleges jótállási feltételeket valamint a teljesítést követen igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat ( alkatrész ellátás, javító szolgálat) a használati útmutatóhoz csatolt jótállási jegy tartalmazza.

10.6.    A szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben szállítási késedelem, vagy egyéb probléma, hiba a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.

10.7.    Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll a rendelkezésre, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, erről a felhasználót haladéktalanul tájékoztatja és a befizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszatéríti.

11.   Eljárás a szavatossági igény érvényesítésekor

11.1.   A fogyasztó és a szolgáltató közötti szerződésben a felek a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhetnek el.

11.2.     A szerződés megkötésének bizonyítása ( számlával, vagy nyugtával) a fogyasztó

/felhasználó kötelezettsége.

11.3.  A szolgáltatót terheli a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költség.

11.4.    A szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó/ felhasználó által nála bejelentett szavatossági, vagy jótállási igényéről. A jegyzőkönyv másolatát át kell adni.

11.5.       A szolgáltató 5 munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztó/felhasználó bejelentésével kapcsolatos álláspontjáról. Igény elutasítás esetén az elutasítás indokáról és a Békéltető Testülethez fordulás lehetőségéről tájékoztatni köteles. A szolgáltató a jegyzőkönyvet a felvételtől számított 5 évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

12.  Panaszkezelés

12.1.   A szolgáltató célja, hogy a felhasználót megfelelő minőségben és teljes megelégedése mellett szolgálja ki. A felhasználó amennyiben a szerződésével, vagy annak teljesítésével kapcsolatosan panasza merül fel azt az alábbi címen kérheti

PROFIRENT Gépkölcsönző Kft. 1725. Budapest, Pf.: 45.

Telefon: 286-2600

e-mail cím:profirent@profirent.hu

12.2.  Szóbeli reklamációt, vagy panaszt szolgáltató azonnal orvosolni igyekszik. Amennyiben ezzel a felhasználó nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges a szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát átadja a felhasználónak.

12.3.    Írásbeli panaszt a szolgáltató 30 napon belül írásban válaszolja meg. ha a panaszt elutasítja azt meg kell indokolnia. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a választ 5 évig megőrzi és azt a hatóságnak kérésre bemutatja.

12.4.    A szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a Békéltető Testület eljárását.

Békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület 1016. Budapest, Krisztina krt. 99. tel. 488-21- 31 Fax: 488-21-86, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

12.5.  A fogyasztó panasszal fordulhat az alábbi hatóságokhoz:

·              Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1088 Budapest, József krt. 6. levelezési cím. 1428. Budapest, Pf. 20. Tel: 459-4800 e-mail cím: nfh@nfh.hu

·              Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály 1052. Budapest, Városház u. 7. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 144. telefon: 450-2598 e-mail cím: fogyved_kmf_budapes@nfh.hu

·              Hatósági Tanácsadó Iroda személyes ügyfélszolgálat 1052. Budapest, Városház u. 7. telefon: 450-2598

·              A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listája: http://www.nfh.hu/teruleti

13.  Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a honlapon

1 számú melléklet:

PROFIRENT Gépkölcsönző Kft. telephelyeinek felsorolása:

Ceglédi úti telephely
Telephely címe: 1107 Budapest, Ceglédi út 1-3

telefonszáma: +36 1 431 7180

e-mail címe: ceglediut@profirent.hu

Kelenföldi telephely
Telephely címe: 1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.

telefonszáma: +36 1 371 0251

e-mail címe: kelenfold@profirent.hu

Palota telephely
Telephely címe: 1151 Budapest, Bogáncs u. 4.

telefonszáma: +36 1 307 5413

e-mail címe: palota@profirent.hu

Homlokzati állvány - Kerítés depo
Telephely címe: 1204 Budapest, Mártírok útja 281.

telefonszáma: +36 30 496 0815

e-mail címe: bernadett.mezei@profirent.co.hu

Békéscsabai telephely
Telephely címe: 5600 Békéscsaba, Trófea u. 2.

telefonszáma: +36 66 510 028

e-mail címe: bekescsaba@profirent.hu

Debreceni telephely
Telephely címe: 4030 Debrecen, Diószegi u. 36.

telefonszáma: +36 52 442 254

e-mail címe: debrecen@profirent.hu

Győri telephely
Telephely címe: 9028 Győr, Fehérvári út 75.

telefonszáma: +36 96 519 825

e-mail címe: gyor@profirent.hu

Kaposvári telephely
Telephely címe: 7400 Kaposvár, Kanizsai utca 56.

telefonszáma: +36 30 303 7368

e-mail címe: balazs.kiraly@profirent.hu

Kecskeméti telephely
Telephely címe: 6000 Kecskemét, István király krt. 24.

telefonszáma: +36 76 480 501

e-mail címe: kecskemet@profirent.hu

Miskolci telephely
Telephely címe: 3527 Miskolc, Fonoda u. 4.

telefonszáma: +36 46 530 418

e-mail címe: miskolc@profirent.hu

Szekszárdi telephely
Telephely címe: 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/a.

telefonszáma: +36 74 511 044

e-mail címe: szekszard@profirent.hu

Nyíregyházi telephely
Telephely címe: 4400 Nyíregyháza, Sima út 9.

telefonszáma: +36 30 983 8433

e-mail címe: nyiregyhaza@profirent.hu

Pécsi telephely
Telephely címe: 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 32.

telefonszáma: +36 72 512 152

e-mail címe: pecs@profirent.hu

Szegedi telephely
Telephely címe: 6791 Szeged, Dorozsmai út 76

telefonszáma: +36 62 552 315

e-mail címe: szeged@profirent.hu

Székesfehérvári telephely
Telephely címe: 8000 Székesfehérvár, Had u. 8/a

telefonszáma: +36 22 507 287

e-mail címe: fehervar@profirent.hu

Szombathelyi telephely
Telephely címe: 9700 Szombathely, Ipar út 5.

telefonszáma: +36 94 887 690

e-mail címe: szombathely@profirent.hu

2.  számú melléklet:

 

 FUVARKÖLTSÉG

 Díjszabás belföldi csomagszállításra

Súlykategória                                        HUF/Csomag
0,1 – 1,5 kg                                           780
1,6 – 5 kg                                              990
5,1 – 10 kg                                            1190
10,1 – 25 kg                                          1790
25,1 – 31 kg                                          1990
31,1 – 40 kg                                           2250
*Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák

Súly és mérethatárok

•                     max. magasság 60 cm

•                     max. szélesség 80 cm

•                     max. hosszúság 200 cm

•                     max. súly 40 kg

•                    40 kg feletti ár – Egyedi ár

A csomag körmérete nem haladhatja meg a 3 métert. (Körméret: 2x magasság + 2x szélesség + 1x hosszúság = max. 3 méter)

 

Utánvét kezelés

Utánvét sávok                                          HUF/érték
1 -15.000 Ft                                             150
15.001 – 50.000 Ft                                   195
50.001 – 150.000 Ft                                 235
150.001 – 300.000 Ft                               315
300.001 – 400.000 Ft                                450
400.001 – 499.999 Ft                                590
*átutalással

BELFÖLDI RAKLAPOS DÍJSZABÁS

Budapest                                                Vidék
6 580 HUF/pal                                        9 790 HUF/pal
*Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák

3.  számú melléklet:

BEÜZEMELÉS, ÖSSZESZERELÉS DÍJTÉTELE

 

Nehézgép:

-                   Érintés védelmi mérés 3250,- Ft + Áfa / gép

-                   Üzempróba: 8500,- Ft + Áfa / gép

-                   Szerkezet vizsga 10.000,- Ft + Áfa /gép

-                   Fő vizsga 15.000,- Ft + Áfa / gép

-                   Üzemanyag 8500,- Ft + Áfa / gép

-                   Hosszabbító bekötés 8500,- Ft + Áfa /gép

-                   Munkadíj 12.000,- Ft + Áfa / gép

 

Kisgép robbanómotoros:

-                   Kenőanyag 2000,- Ft + Áfa / gép

-                   Üzemanyag 1000,- Ft + Áfa / gép

-                   Üzempróba 8500,- Ft + Áfa / gép

 

Kisgép elektromos:

-                   Érintés védelmi mérés 3250,- Ft + Áfa /gép

-                   Üzempróba 4250,- Ft + Áfa / gép

4.  számú melléklet

 

 ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZAT

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki, vagy juttassa vissza)

Címzett: PROFIRENT Gépkölcsönző Kft. 1725. Budapest, Pf.: 45.

1202 Budapest, Nagykőrösi út 275.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében.

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

fogyasztó/fogyasztók neve:

fogyasztó/fogyasztók címe:

fogyasztó/fogyasztók aláírása kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén dátum

5.  számú melléklet

 

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog
 Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az (1... ) .

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3. )

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát

Az elállás/felmondás joghatásai
 Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4. )

(5 ....)

 

(6 ....)

 

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:
 

(1.... ) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

 

a)           szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b)             termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c)       több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d)         több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés

esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és - ha van - telefonszámát, telefax- számát és elektronikus levelezési címét.

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5.... ) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

 

a)   az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

 

-   „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

 

-    „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

 

b)   illessze be a megfelelőt:

 

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

 

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

 

bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét - azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget - Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege [illessze be az összeget].”, vagy

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

 

c)      illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6. ) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be:

„Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés!

Telephelyek

Válassza ki az Önhöz legközelebb eső telephelyünket!

További elérhetőségekért kattintson a városokra!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Amennyiben értesülni szeretne legújabb akcióinkról és híreinkről, iratkozzon fel hírlevelünkre!
Feliratkozás