Információk

PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PROFIRENT Gépkölcsönző Kft.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A PROFIRENT Gépkölcsönző Kft. eszközeinek kölcsönzésével, szervízelésével és értékesítésével összefüggésben az alábbi adatokat kezeli az érintettek ( ügyfél) hozzájárulásával, mely a szerződéskötés feltétele:

magánszemély, egyéni vállalkozó esetén: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, lakcím, telefonszám, e-mail cím meghatalmazás esetén, a meghatalmazón kívül a meghatalmazott neve, születési neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme, telefonszám, e-mail cím

Fenti adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint kezeli.

Adatkezelő: PROFIRENT Gépkölcsönző Kft. 1106. Budapest, Jászberényi út 82/A. cg.: 01-09-161788, e-mail: profirent @profirent.hu adatkezelés célja: az annak alapjául szolgáló jogviszony teljesítése és bizonyítása

Az adatkezelés időtartama az annak alapjául szolgáló jogviszonyból eredő kötelezettségek megszűnéséig tart.

A gépkölcsönzés, szolgáltatás nyújtás és értékesítés feltétele fenti adatok megadása. Kivételt képez ez alól a készpénzes vásárlás. Ez utóbbi esetben elegendő adat a név, cím, adóazonosító jel.

Az érintett személyes adatai helyesbítését kérheti. Az adatok törlését illetve az adatkezelés korlátozását akkor kérheti az ügyfél, ha az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony lezárult.
Közvetlen üzletszerzés, üzleti tájékoztatás, direkt marketing, és akciók céljából az adatkezelés kifejezett és önkéntes hozzájárulással történik. E körben kezelt adatok: név, email cím, telefon

Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart, mely bármikor történhet emailben indokolás nélkül. Visszavonás esetén az adatok tovább nem kezelhetők. Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. Kivételt képez ez utóbbi alól a követelés érvényesítése céljából történő szükséges adatkiadás pl. ügyvédnek, vagy követeléskezelő cégnek, hatóságnak.

Adatkezelő az érintett adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli és az adatok biztonságáról gondoskodik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése írásban történik adatkezelő postai, vagy email címén. ( 1475. Budapest, Pf. 400. profirent@profirent.hu)

Adatkezelő 15 napon belül érdemben válaszol. Az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat adatkezelési jogai megsértése esetén.


Az érintett adatvédelmi jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2/C. postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat.
Az érintettek adatvédelmi jogainak szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés!

Telephelyek

Válassza ki az Önhöz legközelebb eső telephelyünket!

További elérhetőségekért kattintson a városokra!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Amennyiben értesülni szeretne legújabb akcióinkról és híreinkről, iratkozzon fel hírlevelünkre!